» Straffrätt

Straffrätten är ett av våra starkaste och mest erkända verksamhetsområden. Vi har ett magnifikt team av professionella experter på straffrättens område.

Våra advokater agerar dagligen och kontinuerligt i straffrättsprocesser. Vår ledande position inom detta område är välkänd. Vi är särskilt inriktade mot ekonomisk brottslighet: överträdelser på det bolagsrättsliga området, bedrägerier, obehörigt tillägnande, svindel och obestånd. På samma sätt är vår verksamhet inom internationell straffrätt och utlämning, samt ärenden relaterade till den Europeiska arresteringsordern, mycket slagkraftig.

Dessutom arbetar vi med brott mot plan- och bygglag, brott mot liv och hälsa, brott mot frid, frihet och heder. Databrott får allt större betydelse, liksom brott i samband med penningtvätt.

Fråga Advokaten

Här kan Ni vända Er till våra advokater för att klargöra frågor som Ni har. Vår byrå är även öppen för att ta emot Era förslag, observationer och råd, som vi vet kommer att hjälpa oss att förbättra vår service. Ni kommer att få svar eller kommentar inom kort.

Namn
E-mail
Telefon
Fråga eller kommentar