» Process- och skiljedomsrätt

Process- och skiljedomsrätt är det verksamhetsområde som sysselsätter flest medarbetare på IURA.

Våra advokater är experter på tvistelösning, civil- och handelsrätt. Våra specialistkunskaper gör att vi kan lösa alla tvistiga situationer som drabbar klienten.

Civilrättsliga och handelsrättsliga avtal, bolagstvister, skadeståndsansvar, hyrestvister och indrivning av fordringar är några av de områden som våra advokater arbetar med. Förebyggande rådgivning inom dessa områden hjälper klienten att undvika många tvister.

Fråga Advokaten

Här kan Ni vända Er till våra advokater för att klargöra frågor som Ni har. Vår byrå är även öppen för att ta emot Era förslag, observationer och råd, som vi vet kommer att hjälpa oss att förbättra vår service. Ni kommer att få svar eller kommentar inom kort.

Namn
E-mail
Telefon
Fråga eller kommentar