» Förvaltningsrätt

På förvaltningsrättens område erbjuder vi bland annat rådgivning inom offentlig upphandling. Utöver plan- och bygglagsärenden, blir miljö- och energifrågor allt viktigare. Vi har bred erfarenhet på marknaden för alternativa energikällor, särskilt fotovoltaisk energi på nationell nivå. Det har installerats många solenergianläggningar med hjälp av IURA:s rådgivning.

Myndigheternas ansvar gentemot privatpersoner, administrativa påföljder, anpassning efter tillstånd och licenser från myndigheter samt expropriation är några av de många områden som vi verkar inom.

Fråga Advokaten

Här kan Ni vända Er till våra advokater för att klargöra frågor som Ni har. Vår byrå är även öppen för att ta emot Era förslag, observationer och råd, som vi vet kommer att hjälpa oss att förbättra vår service. Ni kommer att få svar eller kommentar inom kort.

Namn
E-mail
Telefon
Fråga eller kommentar